fbpx

4 PYTANIA DO TALENTÓW – ALINA MARCZAK-SYNOWIEC


Swoimi doświadczeniami z udziału w Programie Talentowym podzieliła się Alina Marczak-Synowiec, Koordynator zespołu comdirect

Jakie masz wskazówki dla osób, które w przyszłości będą brały udział w Programie Talentowym CERI?

Przede wszystkim nie możemy bać się wyzwań, tylko je podejmować; podążać za swoimi marzeniami i rozwijać się. Dlatego jeśli ktoś czuje potrzebę dalszego rozwoju, ta inicjatywa jest dla niego. Najważniejsze, by podczas rekrutacji do Programu pozostać sobą, bo tylko na tej podstawie możemy zostać właściwie ocenieni. Jest to ważne, ponieważ oferta szkoleń zostaje przygotowana w oparciu o profile Talentów.

Czego się nauczyłaś?

Dzięki szkoleniom zdobyłam wiedzę z zakresu szeroko pojętych kompetencji miękkich, czyli przede wszystkim różnego podejścia do ludzi w zależności od ich profilu osobowościowego. „Nauczyłam się” to oczywiście duże uogólnienie, bo tak naprawdę od trenerów otrzymaliśmy nie rybę, a wędkę, której praktyczną obsługę musimy przyswoić sobie sami, często metodą prób i błędów. Dostaliśmy nie tylko dużo narzędzi z zakresu współpracy i komunikacji, ale także poznaliśmy sposoby organizowania pracy własnej i zespołu.
Udział w Programie Talentowym pomógł mi również zauważyć, jak cechy osobowościowe i preferowane style pracy, z których często nie zdajemy sobie sprawy, wpływają na jakość i efektywność naszych działań. Taka dawka wiedzy o samym sobie może być naprawdę cenna.

Jaki projekt realizowałaś w Programie? Jakie korzyści przyniósł firmie?

Celem mojego projektu było zautomatyzowanie generowania statystyk i raportów poszczególnych pracowników, tak aby odejść od manualnego tworzenia zbiorczego pliku z kilkudziesięciu dokumentów Excel. Zadanie to realizowałam wspólnie z informatykami, po których stronie leżało stworzenie odpowiedniego makra. Makro to odczuwalnie usprawniło i zoptymalizowało proces tworzenia raportów, ale wciąż jest udoskonalane, dlatego projektu jeszcze nie można nazwać zakończonym. W planach mamy ciągłe ulepszanie tego rozwiązania dla coraz większych oszczędności, zarówno czasu, jak i zasobów.

Jak zmieniła się Twoja kariera po Programie Talentowym?

Sama realizacja projektu rozwojowego była dla mnie nowością i na pewno zdobyłam dużą wiedzę dotyczącą zarządzania projektem. Najważniejszą zmianą był jednak awans, który nastąpił w trakcie trwania Programu – z pracownika operacyjnego zostałam koordynatorem zespołu. Szkolenia poświęcone komunikacji i dążeniu do realizacji celów zespołu pomogły mi odnaleźć się w nowej roli, zwłaszcza że nasz zespół bardzo się rozrósł – z 8 osób w styczniu do 40 w grudniu. Musiałam też z wieloma osobami na nowo ułożyć sobie współpracę – już nie w relacji koleżeńskiej, ale jako przełożony z podwładnymi. Rozwój kompetencji miękkich, na które nacisk został położony podczas szkoleń w Programie Talentowym, niewątpliwie ułatwia komunikację na wielu płaszczyznach, również w kontaktach z przełożonymi.

Related Posts

Leave Your Comment

Top