fbpx

PROGRAM TALENTOWY CERI


Jak zapewnić dopływ talentów w firmie, której liczba pracowników rośnie z roku na rok? Jak umożliwić naukę nowych umiejętności jednostkom, które jej poszukują? Jak sprawić, aby nowe kompetencje pojawiały się w organizacji we właściwym momencie i czasie?

Wiele firm szuka własnej odpowiedzi na postawione powyżej pytania i sięga po najróżniejsze rozwiązania. CERI International zdecydowało się na powołanie do życia tzw. Programu Talentowego. Dlaczego wybraliśmy Program Talentowy i jak on powstawał? Jakie są nasze doświadczenia z pierwszych miesięcy jego funkcjonowania i

kim w ogóle jest „Talent”?

„Talent” to pracownik, który wyróżnia się wyższym niż przeciętny potencjałem do dalszego rozwoju, a także w sposób szczególny wpływa na wzrost wartości firmy. Przystępując do pracy nad programem, określiliśmy jego cele, które zdefiniowaliśmy przede wszystkim jako: zwiększenie efektywności działania firmy obecnie oraz w przyszłości, umożliwienie awansu oraz podniesienia swoich kwalifikacji najlepszym pracownikom, przygotowanie planów sukcesji stanowisk, a także rozwijanie kompetencji pracowników na wszystkich poziomach organizacji oraz utrzymanie pracowników o największym potencjale oraz z wiedzą ekspercką.

Następnie w styczniu przy pomocy kadry kierowniczej rozpoczęliśmy poszukiwanie naszych „Talentów”, czego efektem było wybranie do Programu Talentowego 19 pracowników. Dla każdego z nich zaplanowaliśmy indywidualną ścieżkę rozwoju: ekspercką bądź menedżerską. Ścieżka menedżerska ma na celu przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji kierowniczych, adekwatnych do danego poziomu zarządzania w przyszłości — tzw. sukcesja stanowiskowa. Ścieżka ekspercka natomiast ukierunkowana jest na rozwój pracowników posiadających szczególny, ważny dla CERI rodzaj wiedzy i umiejętności, a także poszerzanie ich kompetencji merytorycznych oraz systematyczne dzielenie się przez nich wiedzą.

Szlifując potencjał

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Talenty CERI miały okazję wziąć udział w szkoleniach rozwijających ich kompetencje. Wśród zajęć znalazły się m.in. planowanie i wyznaczanie celów, komunikacja interpersonalna, taktyki wpływu. Uczestnicy Programu spotykali się również na indywidualnych konsultacjach ze specjalistami z obszaru CBD (ang. „Challenge Based Development”), podczas których omawiali wyznaczone projekty rozwojowe, a także brali udział w szkoleniach zewnętrznych, podnoszących kompetencje zawodowe.

Teraz TY!

Chociaż pierwsza edycja Programu jeszcze się nie skończyła, trwa już nabór do kolejnej, w której mogą wziąć udział wszyscy pracownicy CERI. Nowością jest możliwość samodzielnego zgłaszania się do Programu. Dla wyłowionych przez nas Talentów nowa edycja programu rozwoju rozpocznie się już w listopadzie 2016 roku.

Ewelina Papieska,
Specjalista ds. Rekrutacji

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!!!


Wczoraj oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018 na CoderDojo! Był tort, były cukierki, był #Python, były roboty i prezenty! A niektórzy po prostu rolowali pufy… Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za zaangażowanie! Z naszymi Ninja spotykamy się ponownie we wrześniu.

W związku z rozwojem CoderDojo Łódź poszukujemy wolontariuszy i mentorów do wspierania naszych zajęć.

Kim jest Mentor?

Mentor może być informatykiem, specjalistą IT, fanem nowych technologii, grafikiem, nauczycielem albo pedagogiem. Ważne, aby chciał podzielić się swoją wiedzą z naszymi Ninja, prowadząc albo współprowadząc zajęcia lub pomagając dzieciom przy pracy indywidualnej. Zapewniamy wsparcie metodyczne w tworzeniu planów zajęć.

Kim jest Wolontariusz?

Wolontariusz powinien lubić dzieci i młodzież, bo jego zadaniem jest zadbanie o dobrą atmosferę i bezpieczeństwo podczas zajęć. Jest to opiekun, który swoją obecnością wspiera osobę prowadzącą zajęcia. Wolontariuszem może zostać każdy!

Zapraszamy Was do naszego zespołu!
CoderDojo Łódź

Więcej info o Fundacji CoderDojo: https://coderdojo.org.pl/
Grupa FB: https://www.facebook.com/groups/coderdojolodz/

CERIJANG NA TESTINGCUP 2018


W dniach 28.05-29.05 b.r. trzyosobowa drużyna z Centrum Testów w składzie: Aleksandra Pirek (c), Michalina Rosik i Michał Bogucki, wzięła udział w zawodach testerskich “TestingCup 2018”. Nasi testerzy reprezentowali CERI obok wielu firm z całej Polski.

“TestingCup” to zawody skierowane do pracowników związanych z branżą nowoczesnych technologii, przede wszystkim do testerów oprogramowania. Konkurs polega na “wychwyceniu” jak największej ilości błędów tzw. bugów w aplikacji stworzonej na potrzeby konkursu.

Oprócz zawodów testerskich miały miejsce również konferencje, podczas których kapitan drużyny Ola Pirek poprowadziła wykład na temat “Challenges for testers in Robotic Process Automation”.

Całe wydarzenie odbyło się po raz pierwszy w Łodzi w murach Hotelu Vienna House Andel’s.

Dziękujemy naszej drużynie za godne reprezentowanie firmy na największych zawodach tego typu na świecie.

Patrycja Kamińska

4 PYTANIA DO TALENTÓW – ALEKSANDRA PIREK


W kolejnej części cyklu „4 pytania do Talentów” przedstawiamy Aleksandrę Pirek, kierownika Centrum Testów.

Jakie masz wskazówki dla osób, które w przyszłości będą brały udział w Programie Talentowym CERI?

Idea programu, bazująca na szeregu szkoleń, głównie tzw. „miękkich”, jest bardzo dobrym pomysłem, dlatego warto zgłaszać się do kolejnych edycji. Jeśli chodzi o wskazówki, to już rekrutacja do programu, polegająca na licznych testach psychologicznych, dostarcza wiele informacji o nas samych. Na pewno więc opłaca się być szczerym w swoich odpowiedziach, ponieważ im bardziej otwarci będziemy, tym lepiej skorzystamy z oferowanych narzędzi.

Kolejna wskazówka dotyczyłaby już samego projektu rozwojowego – projekt współrealizowany z innymi osobami lub zespołami jest objęty większym ryzykiem opóźnień czy niepowodzenia. Warto wziąć to pod uwagę już na etapie planowania, zmniejszając zasięg działania albo rezerwując więcej czasu na realizację.

Czego się nauczyłaś?

Jak wspomniałam wcześniej, wyniki testów psychologicznych są bogatym źródłem wiedzy o nas samych. Mając świadomość zarówno swoich predyspozycji, jak również obszarów do poprawy, możemy dużo skuteczniej działać nie tylko w pracy, ale ogólnie – w życiu. Dotychczas nie miałam dużego doświadczenia w zarządzaniu zespołem, dlatego niezwykle pomocne okazały się zagadnienia poruszane podczas szkoleń: sposoby motywowania pracowników, prowadzenie rozmów oceniających, udzielanie informacji zwrotnej. Zdobytą wiedzę ćwiczyliśmy następnie w praktyce. W tym miejscu warto wspomnieć o fantastycznej trenerce, która w niezwykle przystępny sposób wyjaśniała nam zawiłe zagadnienia i była nieocenionym wsparciem podczas wdrażania nowo pozyskanych informacji. Ogromnym plusem okazały się spotkania follow-up, podczas których mieliśmy okazję omówić nasze postępy poczynione dzięki wykonywaniu „zadań domowych”. Każdy sumiennie się z nich wywiązywał, co świadczy o tym, że takie metody są bardzo trafne. Dzięki jasnemu zdefiniowaniu celów, do których dążymy, mogliśmy na każdym etapie monitorować wzrost naszych kompetencji. Nieustannie korzystam z otrzymanych wskazówek i kontynuuję pracę nad sobą.

Jaki projekt realizowałaś w Programie? Jakie korzyści przyniósł on firmie?

Moim projektem rozwojowym są warsztaty LEGO4Agile, czyli kilkugodzinne warsztaty, których celem jest nauczenie pracy w SCRUM-ie. Pomysł realizuję wspólnie z Arletą Witek, specjalistą ds. testowania aplikacji IT, i Marysią Degen, analitykiem ds. automatyzacji testów, które są współautorkami tego sukcesu. Szkolenie składa się z części teoretycznej osnutej wokół metodyki Agile i części praktycznej, podczas której jako narzędzia dydaktycznego używamy klocków LEGO. Poprzez zabawę pokazujemy, jak wygląda praca w sprintach, w jaki sposób rozmawiać z klientem, jakie problemy możemy napotkać podczas współpracy ze zleceniodawcą i jak się na nie przygotować, a nawet nauczyć się je przewidywać. Warsztat polega na stworzeniu projektu miasta w oparciu o wytyczne klienta. Dzięki symbolicznemu przedstawieniu procesu tworzenia możemy na żywym przykładzie pokazać różne aspekty pracy w SCRUM-ie. Warsztat zawsze kończy się podsumowaniem, podczas którego dokonujemy ewaluacji i omawiamy zjawiska, z jakimi mieliśmy do czynienia podczas szkolenia i jakie występują w naszej codziennej pracy projektowej.

Warsztaty LEGO4Agile tak naprawdę pełnią trzy funkcje. Po pierwsze, wprowadzenie pracy w SCRUM-ie w wielu zespołach poprawia jakość i efektywność osiąganych wyników, a także znacznie usprawnia współpracę między osobami zaangażowanymi w projekt. Skupiamy się nie tylko na konkretnych metodach, ale na samym sposobie pracy, czyli tworzeniu dokumentacji, komunikacji i udzielaniu informacji zwrotnej, która jest jednym z kluczowych elementów. Dzięki temu wiemy, czy idziemy w dobrym kierunku i orientujemy się jak, w razie potrzeby, najszybciej dostosować nasze rozwiązanie do oczekiwań klienta. Tutaj dotykamy kolejnej korzyści, którą niewątpliwie są właściwości teambuildingowe. Podczas warsztatów uczestnicy pracują w zespołach SCRUM-owych, cały czas dążąc do stworzenia wspólnego projektu. Wymaga to nie tylko silnej kooperacji między członkami jednej grupy, ale także między zespołami. Jako trzecią zaletę naszego szkolenia wymieniłabym jego uniwersalność. SCRUM wywodzi się pierwotnie ze specyfiki pracy w IT, jednak podejście Agile znajduje zastosowanie w wielu innych obszarach, dlatego ze szkolenia chętnie korzystają instytucje zewnętrzne. Miałyśmy już okazję szkolić studentów na Politechnice Łódzkiej, a także studentki i absolwentki kierunków technicznych podczas Podwieczorka Technologicznego organizowanego przez Fundację Perspektywy. I na tym na pewno nie koniec!

Jak zmieniła się Twoja kariera po Programie Talentowym?

Wydaje mi się, że dzięki szkoleniom miękkim stałam się lepszym przełożonym. Wiem, jak przygotować się do rozmów z pracownikami i z przełożonymi, co przekłada się na wzrost jakości komunikacji. Skutkiem mojego udziału w Programie Talentowym był również awans na stanowisko kierownika Centrum Testów. Nowo zdobyta wiedza na pewno pozwoli mi skutecznie rozwijać się w tej roli.

4 PYTANIA DO TALENTÓW – ALINA MARCZAK-SYNOWIEC


Swoimi doświadczeniami z udziału w Programie Talentowym podzieliła się Alina Marczak-Synowiec, Koordynator zespołu comdirect

Jakie masz wskazówki dla osób, które w przyszłości będą brały udział w Programie Talentowym CERI?

Przede wszystkim nie możemy bać się wyzwań, tylko je podejmować; podążać za swoimi marzeniami i rozwijać się. Dlatego jeśli ktoś czuje potrzebę dalszego rozwoju, ta inicjatywa jest dla niego. Najważniejsze, by podczas rekrutacji do Programu pozostać sobą, bo tylko na tej podstawie możemy zostać właściwie ocenieni. Jest to ważne, ponieważ oferta szkoleń zostaje przygotowana w oparciu o profile Talentów.

Czego się nauczyłaś?

Dzięki szkoleniom zdobyłam wiedzę z zakresu szeroko pojętych kompetencji miękkich, czyli przede wszystkim różnego podejścia do ludzi w zależności od ich profilu osobowościowego. „Nauczyłam się” to oczywiście duże uogólnienie, bo tak naprawdę od trenerów otrzymaliśmy nie rybę, a wędkę, której praktyczną obsługę musimy przyswoić sobie sami, często metodą prób i błędów. Dostaliśmy nie tylko dużo narzędzi z zakresu współpracy i komunikacji, ale także poznaliśmy sposoby organizowania pracy własnej i zespołu.
Udział w Programie Talentowym pomógł mi również zauważyć, jak cechy osobowościowe i preferowane style pracy, z których często nie zdajemy sobie sprawy, wpływają na jakość i efektywność naszych działań. Taka dawka wiedzy o samym sobie może być naprawdę cenna.

Jaki projekt realizowałaś w Programie? Jakie korzyści przyniósł firmie?

Celem mojego projektu było zautomatyzowanie generowania statystyk i raportów poszczególnych pracowników, tak aby odejść od manualnego tworzenia zbiorczego pliku z kilkudziesięciu dokumentów Excel. Zadanie to realizowałam wspólnie z informatykami, po których stronie leżało stworzenie odpowiedniego makra. Makro to odczuwalnie usprawniło i zoptymalizowało proces tworzenia raportów, ale wciąż jest udoskonalane, dlatego projektu jeszcze nie można nazwać zakończonym. W planach mamy ciągłe ulepszanie tego rozwiązania dla coraz większych oszczędności, zarówno czasu, jak i zasobów.

Jak zmieniła się Twoja kariera po Programie Talentowym?

Sama realizacja projektu rozwojowego była dla mnie nowością i na pewno zdobyłam dużą wiedzę dotyczącą zarządzania projektem. Najważniejszą zmianą był jednak awans, który nastąpił w trakcie trwania Programu – z pracownika operacyjnego zostałam koordynatorem zespołu. Szkolenia poświęcone komunikacji i dążeniu do realizacji celów zespołu pomogły mi odnaleźć się w nowej roli, zwłaszcza że nasz zespół bardzo się rozrósł – z 8 osób w styczniu do 40 w grudniu. Musiałam też z wieloma osobami na nowo ułożyć sobie współpracę – już nie w relacji koleżeńskiej, ale jako przełożony z podwładnymi. Rozwój kompetencji miękkich, na które nacisk został położony podczas szkoleń w Programie Talentowym, niewątpliwie ułatwia komunikację na wielu płaszczyznach, również w kontaktach z przełożonymi.

Top