fbpx

PROGRAM TALENTOWY CERI


Jak zapewnić dopływ talentów w firmie, której liczba pracowników rośnie z roku na rok? Jak umożliwić naukę nowych umiejętności jednostkom, które jej poszukują? Jak sprawić, aby nowe kompetencje pojawiały się w organizacji we właściwym momencie i czasie?

Wiele firm szuka własnej odpowiedzi na postawione powyżej pytania i sięga po najróżniejsze rozwiązania. CERI International zdecydowało się na powołanie do życia tzw. Programu Talentowego. Dlaczego wybraliśmy Program Talentowy i jak on powstawał? Jakie są nasze doświadczenia z pierwszych miesięcy jego funkcjonowania i

kim w ogóle jest „Talent”?

„Talent” to pracownik, który wyróżnia się wyższym niż przeciętny potencjałem do dalszego rozwoju, a także w sposób szczególny wpływa na wzrost wartości firmy. Przystępując do pracy nad programem, określiliśmy jego cele, które zdefiniowaliśmy przede wszystkim jako: zwiększenie efektywności działania firmy obecnie oraz w przyszłości, umożliwienie awansu oraz podniesienia swoich kwalifikacji najlepszym pracownikom, przygotowanie planów sukcesji stanowisk, a także rozwijanie kompetencji pracowników na wszystkich poziomach organizacji oraz utrzymanie pracowników o największym potencjale oraz z wiedzą ekspercką.

Następnie w styczniu przy pomocy kadry kierowniczej rozpoczęliśmy poszukiwanie naszych „Talentów”, czego efektem było wybranie do Programu Talentowego 19 pracowników. Dla każdego z nich zaplanowaliśmy indywidualną ścieżkę rozwoju: ekspercką bądź menedżerską. Ścieżka menedżerska ma na celu przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji kierowniczych, adekwatnych do danego poziomu zarządzania w przyszłości — tzw. sukcesja stanowiskowa. Ścieżka ekspercka natomiast ukierunkowana jest na rozwój pracowników posiadających szczególny, ważny dla CERI rodzaj wiedzy i umiejętności, a także poszerzanie ich kompetencji merytorycznych oraz systematyczne dzielenie się przez nich wiedzą.

Szlifując potencjał

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Talenty CERI miały okazję wziąć udział w szkoleniach rozwijających ich kompetencje. Wśród zajęć znalazły się m.in. planowanie i wyznaczanie celów, komunikacja interpersonalna, taktyki wpływu. Uczestnicy Programu spotykali się również na indywidualnych konsultacjach ze specjalistami z obszaru CBD (ang. „Challenge Based Development”), podczas których omawiali wyznaczone projekty rozwojowe, a także brali udział w szkoleniach zewnętrznych, podnoszących kompetencje zawodowe.

Teraz TY!

Chociaż pierwsza edycja Programu jeszcze się nie skończyła, trwa już nabór do kolejnej, w której mogą wziąć udział wszyscy pracownicy CERI. Nowością jest możliwość samodzielnego zgłaszania się do Programu. Dla wyłowionych przez nas Talentów nowa edycja programu rozwoju rozpocznie się już w listopadzie 2016 roku.

Ewelina Papieska,
Specjalista ds. Rekrutacji

Related Posts

Leave Your Comment

Top